................................

Pověsti, legendy, vyprávěnky 

a staré pohlednice.... 

Texty (c) Bohumila Trnková

RODOPISNÉ KORÁLKY

DROBNÉ PŘÍBĚHY


Tomášovic vamberecké krajkářky

"...všechno to daly klukům, aby mě vzali

od  holek pryč! “  Tatínek se pousmál:
„Tak ony se tě sestřičky zbavily
za kus žvance, ty náš malý chudáčku.
Ale s hochy  jsi pak byl raději, viď?"
(Pověst z Úpice, autor D. Kolář, 1927)


Lidé z ulice mého dětství
„Říhová pere - hruška by nepropadla!“ pravila má babička s lehce teatrálním zabarvením, protože měla báječný smysl pro humor.  Podívala jsem se z okna.
A skutečně, neuvěřitelná pavučina přetížených prádelních šňůr ...
.
Jindřichův Hradec
za starých časůOtevřít

Digitální archiv soukromé sbírky
není omezen autorskými právy.

Příběh ze staré pražské. fary

 .... „Kdepak se dnes ta naše svěřenka toulá?"  teta Anežka pokládá tu otázku jen tak, co by řeč nestála, ale její bratr, duchovní Krčmář hned živě opáčil: „Však bys ji pořád držela jen v pokojíčku na motlitbách ....

 
Dáte si kávu?

Pražská historie kávy spadá do roku 1714, kdy pražská obec udělila měšťanské právo  Arménu, který se jmenoval Gorgos Hatalah el Demški ...


Slaný cukr
 
.... V Kostelci na Labem se chodívalo nakupovat  do koloniálu kupce Falty. Ten se nejvíc staral, co a za kolik nakoupit ...
 
Kostelec nad Labem

O jirchářích na Palmovce

K obřadu také patřily sázky.
Kdo vypije tuplák piva najednou, kdo sní celého slanečka  a  kdo dočůrá do řeky nejdál. ...
    

Zbořený dům ze 16. stol.. v Pobřežní ulici s rohovým vchodem do hospody  "V díře"  ze  16. stol..  (Kniha o Praze 8)
Dávno zasypaný rybník Jordán v Třebechovicích pod Orebem patříval do rybničné soustavy ve východních Čechách. Rybníky byly napájeny struhou ...

Chelčický hostinec Na Lázni


Psal se rok 1952. V někdejším zájezdním hostinci a dnešní výletní restauraci se setkali vodňaňští a chelčičtí i jiní na dožínkové veselici. Střapatá světlovláska .. .

.

Tatrovka pana Ringhoffera


 ... jak asi ti naši průkopníci vyráběli to či ono bez počítači řízeného strojního vybavení, jak zajišťovali dopravu a kolik úsilí ...

Tajemství těšanského hřbitova


Vídávali ji často, jak nachýlená, opírajíc se o hůlku, zvolna kráčí s náručí květin...  na dva hroby - Felixe Turka a Šimona Petláka.     O dušičkách ... 

O smírčím kameni
Kdysi se na Náchodsku potuloval takový líný holomek a když chtěl peníze, šaty, nebo jídlo, prostě přepadal pocestné. Tenhle lapka ...

 Cikánská balada

"... tu je treba koní napájat a pohovaj maleho, on trebuje tylka chvilu a zaspí!" Sotva patnáctiletá snědá dívčinka pohodila hlavou, jen coby setřásla vlasy z čela ...

 Recept na štěstí 

Na Vimpersku žil v dávných časech velmi zručný sklář. Vyučil se v malé pravětínské huti. Jmenoval se Petr a lidé mu začali říkat šťastný Petr...


O rybářské škole
Spolu s lidmi se do jižních Čech stěhovali také vodníci. Mezi nimi přibyl v těch dávných časech vodníček mladíček, ten se jmenoval Jíra. On byl ale ..

.

Klekánice ze Záblatí


Když skončila třicetiletá válka, měl Jiřík Šimků právě patnáct let. Byl z osmi dětí nejmladší a jediný syn. O jeho narození se vypráví takováto pověst. Jeho táta ...

Na hřbitově straší!


Tahleta zvěst se rozkřikla po celém městě. Psal se rok 1784 a Plzeň se jen zvolna vzpamatovávala z velké povodně. Lidé v tom viděli zlé znamení, že právě ...vv

lz véd

Sanytrník ze Zlaté uličky


Křivolaká ulička bývala tmavá, špinavá a dosti páchnoucí. Napadlo vás někdy, co asi tenkrát lidé měli místo toaletního papíru? Dovedli si  poradit  ...

Taliánská historka


...sopka dýchá jen proužkem dýmu nad kráterem ..  Pod ní, v  Neapolském zálivu, se nachází malebné přístavní městečko Capua. Tady žila Maria Lanza. Obvyklá ranní ospalost a podvečerní  ...